BÁT QUÁI HỢP HÔN - TỐT XẤU TRONG HÔN NHÂN

BÁT QUÁI HỢP HÔN – TỐT XẤU TRONG HÔN NHÂN

BÁT QUÁI HỢP HÔN – TỐT XẤU TRONG HÔN NHÂN

Bát Quái gồm có: Càn, Khảm, Cấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài được phân làm hai loại cung: Cung bát quái (cung ký sinh) là cung về vận mệnh đặc điểm từng người. Ví dụ: người tuổi Giáp Tý (sinh năm 1924) có cung Chấn, mạng Kim (Hải Trung Kim). Vận hạn cứ […]

NHÁY MẮT – PHƯƠNG PHÁP XEM LÀNH DỮ QUA NHÁY MẮT

NHÁY MẮT – PHƯƠNG PHÁP XEM LÀNH DỮ QUA NHÁY MẮT

Nháy mắt là một hiện tượng tự nhiên của cơ thể. Nháy mắt là một hiện tượng mắt giật liên tục mà mình không thể kiểm soát. Nó được phân tích và lý giải trên rất nhiều góc nhìn khác nhau: Dưới học nhìn của khoa học: Thì hiện tượng nháy mắt […]

SINH NĂM BINH THÂN THÌ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1956

SINH NĂM BINH THÂN THÌ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1956

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1956 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Bính Thân (1956) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1956 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM ĐINH DẬU LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1957

SINH NĂM ĐINH DẬU LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1957

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1957 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Đinh Dâu (1957) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1957 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM MẬU TUẤT LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1958

SINH NĂM MẬU TUẤT LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1958

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1958 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Mậu Tuất (1958) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1958 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM KỶ HỢI THÌ MỆNH LÀ GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1959

SINH NĂM KỶ HỢI THÌ MỆNH LÀ GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1959

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1959 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Kỷ Hợi (1959) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1959 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM CANH TÝ LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1960

SINH NĂM CANH TÝ LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1960

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1960 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Canh Tý (1960) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1960 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM TUỔI TÂN SỬU LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1961

SINH NĂM TUỔI TÂN SỬU LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1961

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1961 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Tân Sửu (1961) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1961 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM NHÂM DẦN THÌ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1962

SINH NĂM NHÂM DẦN THÌ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1962

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1962 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Nhâm Dần (1962) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1962 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM QUÝ MÃO LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1963

SINH NĂM QUÝ MÃO LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1963

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1963 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Quý Mão (1963) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1963 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM GIÁP THÌN THÌ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1964

SINH NĂM GIÁP THÌN THÌ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1964

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1964 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Giáp Thìn (1964) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1964 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

NĂM SINH ẤT TỴ LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1965

NĂM SINH ẤT TỴ LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1965

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1965 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Ất Tỵ (1965) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1965 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM 1966 LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI BÍNH NGỌ

SINH NĂM 1966 LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI BÍNH NGỌ

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1966 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Bính Ngọ (1966) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1966 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM ĐINH MÙI LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1967

SINH NĂM ĐINH MÙI LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1967

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1967 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Đinh Mùi (1967) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1967 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM MẬU THÂN LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1968

SINH NĂM MẬU THÂN LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1968

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1968 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Mậu Thân (1968) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1968 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM KỶ DẬU LÀ MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1969

SINH NĂM KỶ DẬU LÀ MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1969

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1969 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Kỷ Dậu (1969) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1969 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM CANH TUẤT LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1970

SINH NĂM CANH TUẤT LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI 1970

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1970 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Canh Tuất (1970) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1970 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM TÂN HỢI MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1971

SINH NĂM TÂN HỢI MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1971

, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1971 nam mạng và nữ mạng.   1. Sinh năm 1971 tuổi gì?          – Tuổi con Heo (Lợn).          – Năm sinh dương lịch: 17/01/1971 đến 14/02/1972          – Năm sinh âm […]

SINH NĂM NHÂM TÝ LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1972

SINH NĂM NHÂM TÝ LÀ MỆNH GÌ? TỬ VI TUỔI NĂM 1972

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1972 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Nhâm Tý (1972) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1972 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

Bạn đang xem bài phân tích tuổi 1973 là cung mệnh gì? phân tích tử vi tuổi Quý Sửu (1973) cho nam, nữ. Bạn sẽ  tìm hiễu về tử vi, cung mệnh, hướng nào hợp, hợp màu gì, hợp số nào… của tuổi 1973 nam mạng và nữ mạng. 1. Sinh […]

Dịch Vụ Doanh Nghiệp

CỬA CUỐN AUSTDOOR

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

KHUNG VÌ KÈO THÉP VNTRUSS

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM ĐỨC

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG SQUARE

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

SPA LÀM ĐẸP QUẬN 7 HUYỀN TRÂN

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

SHOP MỸ PHẨM NHẬT BẢN

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

NHÀ BẾP VIỆT

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

DỊCH VỤ RÚT HẦM CẦU GIÁ RẺ

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

NỘI THẤT VĂN PHÒNG HÒA PHÁT

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

KN PARADISE CAM RANH

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

RÚT HẦM CẦU GIÁ RẺ

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

DỊCH VỤ SEO WEBSITE TOP GOOGLE

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

CTY DU LỊCH TOPTOUR

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

Làm Bảng Hiệu Quảng Cáo Tại Tân Bình

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

BẤT ĐỘNG SẢN NOVALAND

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

CTY QUẢNG CÁO TUẤN ANH

SINH NĂM QUÝ SỬU LÀ CUNG MỆNH GÌ? TỦ VI TUỔI NĂM 1973

Xem Nhiều